News
February 26, 2019

Hei nǐ hǎo! 你好! [norsk: ni ha-o]

Dette er den vanligste måten å si hei til andre på kinesisk. Skal man si...
Read More
News
February 5, 2019

Kinesisk nytt år og symbolbruk

Under feiringen av kinesisk nytt år er symbolbruk viktig. For å få en økt forståelse...
Read More
News
January 22, 2019

Forretningskinesisk – viktige ord og uttrykk

Kinesisk er det klart mest utbredte morsmålet i verden, og Kina spiller en stadig viktigere...
Read More
News
January 14, 2019

30 viktige kinesiske fraser og setninger

Kinesisk er et tonespråk med mange homonymer (fra gresk homoios = identisk og onoma ​=...
Read More
News
January 3, 2019

Kort om markedsføring i Kina: bruk av WeChat

Tallet på aktive brukere av WeChat (Kinesisk: Wēixìn 微信, norsk uttale o-ei hsjinn), Kinas svar...
Read More